A sorozatbarat.club (továbbiakban: Üzemeltető) létrejöttének célja egy szabad közösség összefogása. Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Üzemeltető és Ön (továbbiakban felhasználó) létrejött szerződést, mely tartalma és elfogadása jelenti az ingyenes, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat is, melyeket kérünk figyelmesen olvasson el! A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe a felhasználó, ha elfogadja a szerződés minden pontját, és elfogadja azokat.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás az szerződés automatikus elfogadását jelenti.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető teljesen legális tevékenységet folytat, a ténylegesen szolgáltatott adatok/filmek jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

Regisztráció

A sorozatbarat.club oldalait bárki szabadon böngészheti ("Felhasználó, Regisztrált felhasználó"). A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a sorozatbarat.club elfogadja. A sorozatbarat.club fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a sorozatbarat.club és más a Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a regisztrált e-mail címre való, a sorozatbarat.club-al kapcsolatos információk, felhívások és egyéb üzenetek küldésére.

Felhasználói fiók törlése

A felhasználó bármikor kérelmezheti a fiókja törlését a Profil menüben, melyet a rendszer azonnal elvégez. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználóról adatokat tároljon, és a továbbiakban megtagadja tőle az újbóli regisztrációt.

Műszaki követelmények

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a felhasználó regisztrált, a sorozatbarat.club nem vonható felelősségre a szolgáltatás károsodásáért, megsemmisüléséért, ill. sérüléséért.
Továbbá nem vonható felelősségre a szolgáltatás elérhetetlenségért sem, mivel ezek a tartalmak, nem az Üzemeltető szerverein találhatók, így azok folytonos elérését nem tudjuk biztosítani.

Felhasználók által közzétett tartalmak

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, feltöltések, témák, visszajelzések, üzenetek) bármilyen célú felhasználására.

A felelősség kizárása

A sorozatbarat.club nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A sorozatbarat.club nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A sorozatbarat.club kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
A sorozatbarat.club nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a sorozatbarat.club kifejezetten kizárja.

Kitiltás

A weboldalon bizonyos funkciók csak regisztrációt követően vehetők igénybe. Az igénybe vett funkciók nem megfelelő használata az oldalról való kitiltást von maga után.
A szolgáltató minden, a szerver felé küldött adatot/kérést szándékosnak tekint, és önmagát dinamikusan változtató algoritmusokkal ellenőrzi. Az algoritmusok mintavételezéssel, az átlagtól eltérő és előre definiált mintákat keresnek. A minták egy fő/felhasználó használatra vannak méretezve. Pozitiv egyezés kitiltást von maga után.
A szolgáltató nem járul hozzá, hogy a felhasználó reklámot vagy hivatkozást helyezzen el az oldalon az 'Új link megosztása' funkció használatán felül.
A szolgáltató továbbá tiltja az oldal egészének vagy részének újra publikálást, letöltését. Ilyen funkcionalitás nincs és nem is lesz az oldalon elhelyezve.
A közösségi funkciók használata során a Netikett betartása kötelező érvényű. Az irányelv mellőzése mértékétől függően figyelmeztetést vagy kitiltást von maga után.
A felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy meghívottjaiért - ha van - felelősséget vállal; amennyiben meghivottja kitiltásra kerül, vagy korábban már kitiltásban részesült, úgy a meghivó fiókja is törlésre kerül, és az újbóli regisztrációt megtagadjuk.
A meghívás funkció használata során a duplikált fiók létrehozása nem megfelelő használatnak minősül.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a felhasználó fiókját felfüggessze.

Adatvédelem

A regisztráció során szükséges igazi, létező, élő e-mail cím megadása! A regisztrációkor eltároljuk a felhasználók IP Címét, E-mail címét, melyeket semmilyen körülmények között nem adunk ki harmadik fél számára. Ezen adatok önmagukban nem azonosíthatnak egy konkrét természetes személyt, így az információs önrendelkezési jog és információszabadságról szóló törvény szerint nem minősül személyes adatnak.

Filmekkel kapcsolatos jogi nyilatkozat

Szervereinken nem tárolunk semmilyen jogsértő tartalmat, minden tartalom nem általunk üzemeltetett weboldalak szerverein található, melyek helyét csak megjelöljük és kategorizáljuk, illetve nem ismerjük azok részletes tartalmát, így nem tudunk semmilyen felelősséget vállalni értük. Az oldalon keresztül elérhető, más szolgáltatóknál tárolt filmek és audiovizuális tartalmak jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!